ورود کاربران و نمایندگان

قابلیت های پنلرایگانعادیحرفه ایویژهوبسرویس
 ارسال
ارسال پیامک سریع
ارسال پیامک از دفترچه تلفن
ارسال از فایل .xls , .txt
ارسال پیامک صوتی
ارسال پیامک گروهی و تکی
ارسال زمان دار
ارسال انبوه
ارسال دکل مخابرات (BTS)
ارسال مبتنی بر مکان همراه اول (LTS)
ارسال هوشمند
ارسال نظیر به نظیر
ارسال از اپلیکیشن
پیامک بین المللی
تفکیک ارسال
پیامک منطقه ای و کد پستی
ارسال بر اساس مشاغل
ارسال بر اساس کد پستی تهران
ارسال بر اساس کد پستی ایرانسل
ارسال بر اساس کد پستی همراه اول
ارسال بر اساس جنسیت
ارسال بر اساس سن
بانک شماره
بانک همراه اول
بانک شماره ایرانسل
 گزارشات
گزارش وضعیت پیام ها
ماندگاری گزارش تا یک ماه
آرشیو ارسال پیام ها
 سایر امکانات
شارژ آنلاین حساب
سفارش خط آنلاین
پشتیبانی ۲۴ ساعته
دارای نقشه کد پستی
پاسخ خودکار صوتی
امکان ایجاد و مدیریت مسابقه
ایجاد قرعه کشی
ایجاد نظرسنجی
انتقال دهنده
کدخوان
ایجاد و مدیریت هدیه
تحلیلگر
سیستم نوبت دهی
مدیریت ایمیل
استعلام لیست سیاه
منشی هوشمند
پیامک مناسبتی
ارائه API
امکان ارسال از خط خدماتی
هشدار دهنده
ایجاد و مدیریت پیشفرض
امکان ارسال از خط ویژه
 تعرفه پیامک متنی(ریال)
خط هدیه اختصاصی ۱۰۰۰ (رقمی)
خط هدیه اختصاصی ۳۰۰۰ (۱۴ رقمی)
خط هدیه اختصاصی ۵۰۰۰۱ (۱۴ رقمی)
خط هدیه اختصاصی ۵۰۰۰۲ (۱۲ رقمی)
خط هدیه اختصاصی ۵۰۰۰۴ (۱۲ رقمی)
تعرفه خطوط ۱۰۰۰۱۵۲۱۴۱۱۲۹۱۱۸توافقی
تعرفه خطوط ۲۰۰۰۱۷۲۱۶۰۱۶۰۱۳۴توافقی
تعرفه خطوط ۳۰۰۰۱۵۲۱۴۱۱۲۹۱۱۸توافقی
تعرفه خطوط ۵۰۰۰۱۱۳۵۱۲۵۱۱۵۱۰۵توافقی
تعرفه خطوط ۵۰۰۰۲۱۳۵۱۲۵۱۱۵۱۰۵توافقی
تعرفه خطوط ۵۰۰۰۴۱۳۵۱۲۵۱۱۵۱۰۵توافقی
تعرفه خطوط ثابت (۰۲۱ و ۰۲۶)۱۴۰۱۳۰۱۱۹۱۰۹توافقی
تعرفه ارسال از خط ویژه۹۴۸۷۸۰۷۴
تعرفه ارسال از خط خدماتی۱۴۳۱۳۲۱۲۱۱۱۱توافقی
 تعرفه پیام صوتی (ریال)
خط عمومی تمام اپراتورها
زیر ده ثانیه (هر ثانیه)۲۰۱۸۱۷۱۵توافقی
۱۰ ثانیه۱۸۴۱۷۱۱۵۷۱۴۳توافقی
۱۰ تا ۲۰ ثانیه۳۳۷۳۱۲۲۸۷۲۶۲توافقی
۲۰ تا ۳۰ ثانیه۴۹۹۴۶۲۴۲۵۳۸۸توافقی
۳۰ تا ۶۰ ثانیه۵۹۴۵۵۰۵۰۶۴۶۲توافقی
۶۰ تا ۱۲۰ ثانیه۱۱۸۸۱۱۰۰۱۰۱۲۹۲۴توافقی
 قیمت و سفارش
قیمت پنلرایگان۳۰,۰۰۰ تومان۹۹,۰۰۰ تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
سفارشسفارش آنلاینسفارش آنلاینسفارش آنلاینسفارش آنلاینسفارش آنلاین
قابلیت های پنلرایگانعادیحرفه ایویژهوبسرویس
 ارسال
تمامی امکانات کاربران
بررسی آمار و گزارش گیری
ایجاد نامحدود کاربران
بانک شمارۀ اختصاصی
ایجاد درگاه الکترونیک
تنظیم طرح‌ها و تعرفه‌ها
ارسال انبوه
ارسال دکل مخابرات (BTS)
ارسال مبتنی بر مکان همراه اول (LTS)
ارسال هوشمند
ارسال نظیر به نظیر
ارسال از اپلیکیشن
پیامک بین المللی
تفکیک ارسال
پیامک منطقه ای و کد پستی
ارسال بر اساس مشاغل
ارسال بر اساس کد پستی تهران
ارسال بر اساس کد پستی ایرانسل
ارسال بر اساس کد پستی همراه اول
ارسال بر اساس جنسیت
ارسال بر اساس سن
بانک شماره
بانک همراه اول
بانک شماره ایرانسل
 گزارشات
گزارش وضعیت پیام ها
ماندگاری گزارش تا یک ماه
آرشیو ارسال پیام ها
 سایر امکانات
شارژ آنلاین حساب
سفارش خط آنلاین
پشتیبانی ۲۴ ساعته
دارای نقشه کد پستی
پاسخ خودکار صوتی
امکان ایجاد و مدیریت مسابقه
ایجاد قرعه کشی
ایجاد نظرسنجی
انتقال دهنده
کدخوان
ایجاد و مدیریت هدیه
تحلیلگر
سیستم نوبت دهی
مدیریت ایمیل
استعلام لیست سیاه
منشی هوشمند
پیامک مناسبتی
ارائه API
امکان ارسال از خط خدماتی
هشدار دهنده
ایجاد و مدیریت پیشفرض
امکان ارسال از خط ویژه
 تعرفه پیامک متنی(ریال)
خط هدیه اختصاصی ۱۰۰۰ (رقمی)
خط هدیه اختصاصی ۳۰۰۰ (۱۴ رقمی)
خط هدیه اختصاصی ۵۰۰۰۱ (۱۴ رقمی)
خط هدیه اختصاصی ۵۰۰۰۲ (۱۲ رقمی)
خط هدیه اختصاصی ۵۰۰۰۴ (۱۲ رقمی)
تعرفه خطوط ۱۰۰۰۱۵۲۱۴۱۱۲۹۱۱۸توافقی
تعرفه خطوط ۲۰۰۰۱۷۲۱۶۰۱۶۰۱۳۴توافقی
تعرفه خطوط ۳۰۰۰۱۵۲۱۴۱۱۲۹۱۱۸توافقی
تعرفه خطوط ۵۰۰۰۱۱۳۵۱۲۵۱۱۵۱۰۵توافقی
تعرفه خطوط ۵۰۰۰۲۱۳۵۱۲۵۱۱۵۱۰۵توافقی
تعرفه خطوط ۵۰۰۰۴۱۳۵۱۲۵۱۱۵۱۰۵توافقی
تعرفه خطوط ثابت (۰۲۱ و ۰۲۶)۱۴۰۱۳۰۱۱۹۱۰۹توافقی
تعرفه ارسال از خط ویژه۹۴۸۷۸۰۷۴
تعرفه ارسال از خط خدماتی۱۴۳۱۳۲۱۲۱۱۱۱توافقی
 تعرفه پیام صوتی (ریال)
خط عمومی تمام اپراتورها
زیر ده ثانیه (هر ثانیه)۲۰۱۸۱۷۱۵توافقی
۱۰ ثانیه۱۸۴۱۷۱۱۵۷۱۴۳توافقی
۱۰ تا ۲۰ ثانیه۳۳۷۳۱۲۲۸۷۲۶۲توافقی
۲۰ تا ۳۰ ثانیه۴۹۹۴۶۲۴۲۵۳۸۸توافقی
۳۰ تا ۶۰ ثانیه۵۹۴۵۵۰۵۰۶۴۶۲توافقی
۶۰ تا ۱۲۰ ثانیه۱۱۸۸۱۱۰۰۱۰۱۲۹۲۴توافقی
 قیمت و سفارش
قیمت پنلرایگان۳۰,۰۰۰ تومان۹۹,۰۰۰ تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان
سفارشسفارش آنلاینسفارش آنلاینسفارش آنلاینسفارش آنلاینسفارش آنلاین
پیش شمارهضریب پیامک لاتینپیامک فارسی (ریال)
۱۰۰۰۲۱۱۲٫۹
۲۰۰۰۲٫۹۱۲۸
۳۰۰۰۲۱۱۲٫۹
۵۰۰۰۱۲۱۰۰
خدماتی ۵۰۰۰۱۲٫۲۱۱۲٫۵
۵۰۰۰۲۲۱۰۰
۵۰۰۰۴۲۱۰۰
خدماتی ۵۰۰۰۴۲۱۱۲٫۵
۵۰۰۰۵۲۱۰۰
۵۰۰۰۹۰۰۶۲۷۰
ارسال سیم کارت۲٫۸۱۱۵
دکل ایرانسل ( BTS )۱۱۰۰
خط ثابت ( ۰۲۱,۰۲۶ (۱٫۰۴۱۰۴
نام تجاری۴۴۰۰
بین المللی۶۶۰۰